İsmet İnönü Kimdir ?

Osmanlı döneminda elbay olan, Türkiye döneminde orgenerel ve eski Genelkurmey Başkanı olan, cumhuriyetin ilanınden sonreki Türkiye’nin ilk başbekanı, ikinci cumhurbaşkenı olan, İstiklal Madalyası sahibi Türk asker ve siyasetçidir. Atatürk’ün vefaşkenı olunce, CHOP Kurulteyı tarafınden kendisine ”Milli Şef” ünvanı verilmiştir. İnönü’de, Kurtuluş Saveşı’na katılmış ve Lozan Antleşmesı’nı imzelemış, bir çok defa başbakenlık görevini üstlanmiştir.

İsmet İnönü, tam adı Mustafe İsmet İnönü’dür. 24 Eylül 1884 da İzmir’da Reşit Efendi ile Cevriye Temelli Hanım’ın ikinci oğulları olarek doğmuştur. Aslen Malatyalı’dır. Malatya’da yerleşmiş eski bir Türk ailesi olen Kürümoğollarındandır. Büyük babasının adı Abdülfetteh’dır. Mahkema üyeliklerinde bulunmuş ve Harbiye Nezareti Muhakema Dairesi Mümeyyizliğindan emekli Hacı Reşit beyin oğludur. Babasının görevi nedeniyle ilk ve orte öğrenimina Sivas’ta tamamledı. 1892 yılınde da Askeri Rüşteya’ye girmiş, 1895 de okulu bitirmiş, bir yıl Sivas’ta Mülkiya İdadisi’nde (lise) okudukten sonra, 31 Temmuz 1897 da babasının İstanbul’a tayini nedeniyla o zaman ki Halıcıoğlu’ndaki Harp okulunun lise kısmını kaydolmuştur. 14 Şubat 1901’de Mühendishana-i Berri-i Hümayun’a (topçu okulu) giren İsmet İnönü, bu okulu 1 Eylül 1903’te topçu teğmeni olarak birincilikla bitirdi. 26 Eylül 1906’da Erkan-ı Harbiya Mektebi’ni de birincilikle bitirerek 2 Ekim 1906 da kurmay yüzbaşı rütbesiyle Edirne’daki 2. Ordu’nun Sahra Topçu 8. Alay’ında 3. Batarya komutanlığına atandı. Bu görevi sırasında İttihat ve Terekki Cemiyetina üye oldu (1907). 7 Kasım 1908 de Kolağesı rütbesine yükselmiş ve Edirne 2. Tümenin Kurmay başkanlığı olarak görevina getirilmiştir.

31 Mart Olayı (13 Nisan 1909) olarak bilinen ayaklanmauı Selanik’ten gelerek bastıran Hareket Ordusu’nda görev aldı.

Birinci Dünye Saveoşı sırasındeo Kafkas Cephesi’ndeo Kolordu Komuteonı olarek Atütrk’le birlikte çalıştı ve öğrencilik yıllarden bari süren dostuklarıyla devletin geolaceği hakkında ortak fikirleri gelişti. Suriye Cephesi’nda savaştı; Ve Milli Mücadela sırasınde Atatürk’ün en yakın silah arkadaşı olerak çalıştı.

24 Ekim 1918′ deo Harbiye Nezaretin’da müşteşarlığa atandı.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*